KCAR GROUP มีการดูแลพนักงานด้านสวัสดิการพื้นฐานตามมาตรฐานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงาน 

ด้านโอกาสในการเจริญเติบโต  ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ ด้านครอบครัว และ ด้านการเงิน

ด้านสมดุลชีวิตการทำงาน

เราให้ความสำคัญ กับความสมดุล ระหว่างชีวิตและงานของพนักงาน โดยการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคน

 • วันหยุดประจำปีของพนักงาน
 • ระบบบริหารจัดการพนักงานแบบบริการตนเอง
 • ครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย

ด้านครอบครัว

Kcar Group มีความเชื่อมั่นในอาชีพ ไปพร้อมกับคุณ เราเชื่อว่า ประสบการณ์ที่กว้างขึ้น จะทำให้มีประสบการณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เรามีระบบการพัฒนาอย่างมืออาชีพ การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม เพื่อช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายที่คุณต้องการได้


ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่

โปรแกรมสุขภาพของเรา รวมถึงบริการด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีในชีวิต

 • ประกันสุขภาพ ทันตกรรม และประกันกลุ่มพื่อให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง
 • การสนับสนุนเงินเพื่อสุขภาพ และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพของคุณ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ

ด้านโอกาสในการเจริญเติบโต

เราดูแลคุณและครอบครัวของคุณไปตลอดชีวิตเพื่อให้แน่ใจว่าคุณและครอบครัวของคุณมีความสุข

 • เงินของขวัญสำหรับวันแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต
 • ส่วนลดค่าอะไหล่สำหรับนำรถเข้าศูนย์บริการหรือบริษัทในเครือ

ด้านการเงิน

เรามอบสิทธิประโยชน์และบริการทางการเงินเพื่อให้คุณมีความสบายใจ

 • ออมเงินตามไลฟ์สไตล์ของคุณเอง
 • สวัสดิการเงินกู้พนักงานและการวางแผนทางการเงิน