KCAR สนับสนุนการแพทย์
KCAR ส่งรถช่วยสนับสนุนการแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีสจำกัด​ (มหาชน) ได้ส่งมอบรถตู้ให้กับฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเพื่อใช้สำหรับรับส่งเจ้าหน้าที่ พยาบาลและแพทย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยจากเชื้อโควิด19 ไปยังหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) รร.บางกอกเซ็นเตอร์ รวมทั้งส่งวัคซีน ส่งของไปจุดบริการวัคซีน